ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

   ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC    giá: 6.000.000 VNĐ 
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Lấy số liên hệ Zalo: 0584.134.438
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Ngày ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Kết quả
Hôm Nay Click vào lấy số ngay
16/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win
15/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Miss
14/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win
13/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win
12/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win
11/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
10/11/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
09/11/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đầu 0
08/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
07/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
06/11/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
05/11/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
04/11/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
03/11/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
02/11/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
01/11/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
31/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
30/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
29/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
28/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
27/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
25/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
24/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
23/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
22/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
21/10/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
20/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
19/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/10/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win 61
16/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win 41
15/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đầu 3
14/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
13/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
12/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
11/10/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
10/10/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Miss
09/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
08/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
07/10/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
06/10/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win 75
05/10/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đầu 5
04/10/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
03/10/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win 27
02/10/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
01/10/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
30/09/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win Đầu 6
29/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
28/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win 16
27/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đầu 7
26/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
25/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
24/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
23/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
22/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
21/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
19/09/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
18/09/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
17/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
16/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
15/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
14/09/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win Đầu 4
13/09/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
12/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Miss
11/09/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
10/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
09/09/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
08/09/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Miss
07/09/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
06/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
05/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
04/09/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
03/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Miss
02/09/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
01/09/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
31/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
30/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đầu 6
29/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
28/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 5 Win Đầu 6
27/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Win 62
26/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
25/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
24/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
23/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Miss
22/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win 93
21/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win 37
20/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
19/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
18/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
17/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
16/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
15/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win 74
14/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Miss
13/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win 81
12/08/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Miss
11/08/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đầu 7
10/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
09/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Miss
08/08/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
07/08/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
06/08/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đầu 4
05/08/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 4 Win Đầu 9
04/08/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win 32
03/08/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
02/08/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
01/08/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
31/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
30/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
29/07/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
28/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
27/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đầu 9
26/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Miss
25/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
24/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
23/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
22/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
21/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
20/07/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Miss
19/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 0 Win Đầu 0
18/07/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
16/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win 55
15/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win 07
14/07/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win 02
13/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Win 97
12/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
11/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
10/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
09/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
08/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
07/07/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
06/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
05/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
04/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
03/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
02/07/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
01/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
30/06/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
29/06/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
28/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
27/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đầu 7
26/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đầu 9
25/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
24/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win 84
23/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
21/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
20/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
19/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
18/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
17/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
16/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
15/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
14/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win 01
13/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
12/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win 98
11/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win Đầu 1
10/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
09/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
08/06/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win Đầu 7
07/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
06/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
05/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
04/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đầu 8
03/06/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
02/06/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
01/06/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
31/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
30/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Miss
29/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win 46
28/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
27/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
26/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
25/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win 33
24/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
23/05/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win 83
22/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
21/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
20/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win 64
19/05/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
18/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Miss
17/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
16/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
15/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đầu 1
14/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Miss
13/05/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
12/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 4 Miss
11/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
10/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win 35
09/05/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
08/05/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
07/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đầu 3
06/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
05/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Miss
04/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
03/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Miss
02/05/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
01/05/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
30/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Miss
29/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
28/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đầu 1
27/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
26/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Miss
25/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
24/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
23/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Miss
22/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
21/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win 03
20/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
19/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
18/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
17/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win 19
16/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 7 Win Đầu 2
15/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 2 Miss
14/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win 67
13/04/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
12/04/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đầu 0
11/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Win 36
10/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Miss
09/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Miss
08/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
07/04/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
06/04/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Win Đầu 8
05/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win 58
04/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Miss
03/04/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
02/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Miss
01/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Miss
31/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
30/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
29/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
28/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
27/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
26/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Miss
25/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Miss
24/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
23/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
21/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Miss
20/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
19/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 3 Win 73
18/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
17/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
16/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
15/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
14/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win 08
13/03/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
12/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đầu 9 
11/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
10/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
09/03/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
08/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Miss
07/03/2019 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đầu 7
06/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
05/03/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win 86
04/03/2019 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
03/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
02/03/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win Đầu 0
01/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
28/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
27/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đầu 4
25/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win 68
24/02/2019 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/02/2019 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
22/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
21/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
20/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
19/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
17/02/2019 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
16/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Miss
15/02/2019 Đầu: 5 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
14/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: 3 Miss
13/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Miss
12/02/2019 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
11/02/2019 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Miss
SOI CẦU SỐ 1 VN